คำว่า ' จำนวน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า amount
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : quantity; sum
ตัวอย่างประโยค : พวกเขามีงานค้างอยู่จำนวนหนึ่ง
ความหมายภาษาไทย : ยอดรวมที่กำหนดนับไว้เป็นส่วนๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ